Link vedr. ADHD

Links til ADHD: Steder at finde hjælp og støtte.

www.servicestyrelsen.dk

www.servicestyrelsen.dk/viso Viso: Gratis rådgivning på det specialiserede socialområde og i specialundervisningen. Søg på pjecen"Specialistrådgivning og erfaring fra praktis-til dig som borger".

www.adhd.dk ADHD-foreningens hjemmeside.

www.levemedadhd.dk Hjemmeside fra medicinalfirma.

http://www.adhd.dk/fileadmin/dokumenter/voksne/adhdguide/Binder3.pdf Folder vedr. hverdagen med ADHD

www.dukh.dk Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet giver råd og information om regler. Diverse lovguider under "Hjælp til selvhjælp"

http://www.socialstyrelsen.dk/ Socialstyrelsen har lavet guide til hjælp og støtte: "Forældre til et barn med fysisk eller handicap". Guiden findes på hjemmesiden.

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Kommunalt tilbud til børn, forældre og pædagogisk personale. Find din lokale PPR på kommunens hjemmeside.

Kommunen/sagsbehandler: Kommunen skal tilbyde en rådgivende samtale senest 3 mrd. efter at kommunen har fået kendskab til jeres barns nedsatte funktionsevne (bl.a. ADHA). Formålet er at hjælpe med at finde rundt i de forskellige mligheder for støtte.