Tourettes syndrom

Diagnosen stilles ved alle følgende kriterier:

mange ufrivillige bevægelser (motoriske tics) samt en enkelt type vokale tics gennem mindst 1 år. Tics skal være forskellige i løbet af et år og de enkelte tics skal tiltage og aftage. Debut før 21 års alder.

KARAKTERISTIKA:

Motoriske tics: Øjenblinken, hovedkast, fingertrommen,grimasseren, tænderskæren.

Komplekse: Handlinger, berøringer, hoppen, fiksering.

Vokale tics: Rømmen, brummen, hosten, snøften, hyl, skrig piben.

Komplekse: Ord, fraser, gentagelser, seksuelle ord el. bandeord.

Debuterer med lyde og bliver efterhånden ord og fraser.

Sansemæssige fornemmelser: varme‑, kulde‑, kildren der fremprovokerer tics ‑ tics fjerner fornemmelserne. Fornemmelserne føles ubehagelige, stressende og distraherende og kan ikke styres.

Oftest er tics ikke det eneste problem ved Tourettes syndrom. De fleste har samtidigt andre problemer. Det er oftest ADHD med koncentrationsproblemer og hyperaktivitet. Dernæst ser man hyppigt tvangstanker og handlinger: Føles rigtige og fjerner fornemmelser etc.. Bekymring for urenligehed, skyld i andres problemer, bekymring for nærmeste. Tælle, læse, tænde, slukke, banke, symmetriske bevægelser, vaske hænder, lugte til ting, rette på tøjet, kontrollere omgivelser. Dog sjældent problemer ved særligt koncentrationskrævende opgaver.

Der er ofte en besynderlig trang til at fordele ting ligeligt og symmetrisk ("evening up").

Indlæring:
Normal intellektuel udvikling. Indlæringsproblemer kan være tilstede pga. koncentrationsproblemer, hyperaktivitet eller tvangshandlinger og tvangstanker.

Specielle indlæringsproblemer:
Omsætte synsindtryk og øje‑ hånd koordination. Ordblinde, stammen el. udtaleproblemer. Motoriske problemer kan være tilstede ved samtidigt hyperaktivitet.

Andre problemer:
Søvnforstyrrelser, indsovningsproblemer, uro, mareridt, søvngængeri. Øget muskelspænding under søvn. Hovedpine på grund af spændinger. Lyd overfølsomhed.

Impulsdyskontrol ‑ indadrettede og udadrettede symptomer: Depression, raseri.

Kreativitet kan være et af de mest positive tegn - syndromet kaldes også Edison syndromet efter den berømte opfinder: Thomas Edison.

Berømtheder med tourettes syndrom: Mozart, Edison.

Hyppighed og arvelighed og statistik:
50% har generelt indlæringsproblemer.
25% har specifikke indlæringsproblemer.
Prævalens: ½‑1 promille. sv.t. 2500 ‑ 5000. 3‑4 gange hyppigere hos drenge.
Hvis en forælder har Tourettes synrom har barnet 50% risiko. (autosomal dominant).
50% af børn med Tourettes syndrom debuterer med ADHD i ca. 5 års alder.

Kendetegnet ved motorisk perceptuel funktionsforstyrrelse og sansemotoriske problemer.. Problemer med at skrive sete tekster. Konc. problemer: Een ting ad gangen går ok..

Sansemotoriske problemer:
Taktil skyhed ‑ elektriske impulser som stød. Computer en fordel, da skrivning lettes.

Typisk Touretteforløb:
ADD, ADHD, DAMP i 4 års alder og efter 2,4 år motoriske tics og herefter vokale tics indtil 12‑18 år.

Kort fortalt kan man karakterisere Tourettes syndrom ved at være = ADHD + tics.=disinhibitionsforstyrrelse pga. nedsat hæmning.