Læge Olav Bennedbæk

Født 1955.

Flere børn fra voksen til skolebarn.

Lægelig embedseksamen 1981 - Odense Universitet og herefter bred uddannelse på mangfoldige specialafdelinger med specialisering i børnesygdomme siden 1990.

Har haft egen speciallægepraksis siden december 1995.

Får henvist børn med:

 • astma
 • allergi
 • mavepine
 • epilepsi
 • hovedpine
 • adfærdsforstyrrelser
 • kolik
 • trivselsproblemer
 • hjertemislyd
 • diarre
 • Etc...

Generelt kan børneproblemer karakteriseres som:
Problemer, der ikke kan løses ved den alment praktiserende læge.

Mine forskningsområder er:

 • ADHD
 • Astma og allergi
 • Urolige spædbørn inkl. kolik
 • Hovedpine hos børn
 • Mavepine
 • Ufrivillig vandladning og afføring
 • Indeklimaproblemer medførende ændret adfærd og/el. Sygdom hos børn.
 • Kost og sygdom.

Tidligere forsket i Alternativ behandling.

Læs evt. artiklen vedr. skrigeture hos spædbørn.

Jeg har skrevet en lærebog om fosterets udvikling, genetik og medfødte misdannelser. "Embryologi, genetik og medfødte misdannelser" - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Lærebog for sygeplejestuderende og jordemoderstuderende.

Endvidere er en lille bog om hovedpine hos skolebørn undervejs til udgivelse forhåbentligt i USA.

Jeg har undervist i 15 år på bl.a. sygeplejeskoler, jordemoderskolen, samt fys- ergoterapeuter og efteruddannelseskurser med tilknytning til sundhedsvæsenet.

Personligt:
Aktiv og udadvendt. Fordomsfri og åben, men kritisk og ikke mindst selvkritisk.
Fysisk aktiv og positiv overfor nytænkning.