Fødevareallergi

Allergi overfor fødevarer
Nogle mennesker får overfølsomhedsreaktioner, når de spiser bestemte fødevarer (kaldes allergener). Det er typisk helt almindelige fødevarer, der giver anledning til reaktionerne.

For at tale om overfølsomhed overfor mad skal symptomerne:

  • Optræde, når man spiser den fødevare man ikke kan tåle.
  • Forsvinde eller blive mindre, når man lader være med at spise fødevaren og
  • Komme igen, når man spiser fødevaren igen.

Fødevareallergi:
Kroppens immunforsvar reagerer på bestemte proteiner i en fødevare.

Når man spiser en fødevare, som man ikke kan tåle, opstår der en allergisk reaktion med symptomer fra enten øjne, næse, lunger, hud, mave-tarm kanalen eller hjerte-kar systemet. Der er oftest symptomer fra to eller flere organer, men der kan sagtens være symptomer fra kun et organ.

Det er forskelligt hvor meget af allergenet, der skal til for at fremkalde symptomer, men i nogle tilfælde kan selv små mængder udløse voldsomme symptomer.

Fødevareallergi kan ofte måles ved en blodprøve eller en priktest. Disse tests er dog ikke nok til at stille den endelige diagnose, hvorfor en elimination-provokationstest benyttes. En blodprøve kan godt være positiv, uden at det betyder at man har en reel allergi (dvs. falsk positive testresultater).

Fødevareintolerans:
Ved fødevareintolerans kan der ikke påvises nogen immunologisk mekanisme som årsag til reaktionen. Dvs. at immunforsvaret ikke reagerer ved denne type overfølsomhed, hvorfor man ikke kan benytte blodprøve og priktest til at afsløre denne form for reaktion. Den eneste anvendelige diagnostiske metode er elimination-provokationstest. Denne består i al enkelthed af to dele: Første del: Den mistænkte fødevare fjernes fra kosten - elimineres - i oftest 4 uger. I denne periode skal symptomerne forsvinde. Anden del: Den mistænkte fødevare indtages igen - provokation - i 2 uger eller indtil sikre symptomer.

Som regel er symptomerne mildere og kommer senere end en rigtig fødevareallergi, og man skal ofte spise mere af fødevaren, før der kommer symptomer.

Symptomer:

I de fleste tilfælde viser symptomerne på overfølsomhed sig fra få minutter til 1-2 timer, efter at man har spist det, man ikke kan tåle, men der kan også gå længere tid.

Man kan ikke ud fra symptomerne skelne mellem en fødevareallergi og en ikke allergisk fødevareoverfølsomhed.

Større børn og voksne får ofte kløe og evt. hævelse i mund og svælg som første reaktion, når de har spist noget, de ikke kan tåle. Senere kan der komme symptomer fra øjne, næse, lunger, mave-tarmkanal og hud.