Klinikken er lukket pga. påskeferie i perioden 22. marts - 1 april (begge dage inkl.)

Allergivaccination

Hvad er allergivaccination?

Princippet i behandlingen er, at du i starten vaccineres med meget små doser af det allergen, der er årsag til din allergi.

Denne dosis øges gradvis, for at kroppen kan opbygge modstandskraft, indtil vedligeholdelsesdosis er nået.

Den første del af behandlingen (opdoseringsfasen) foregår een gang ugentligt. Det er vigtig,t at vaccinere for hvert enkelt allergen, som du er allergisk overfor.

Efter opdoseringsfasen på 3-4 mdr. afhængig af hvad du vaccineres for, vaccineres du hver 6.-8. uge(vedligeholdelsesfasen) i sædvanligvis 3 år.

Det kan være du har læst eller hørt om allergivaccinationsforløb, hvor der højst bliver vaccineret for 2 allergener ad gangen, og at ventetiden mellem hver vaccine er 30 min. Det er ikke videnskabeligt bevist, at dette skulle øge sikkerheden ved allergivaccinationer. Tværtimod kan ventetid mellem hver vaccine øge risikoen for forveksling betragteligt.

Vi vaccinerer for op til 4 allergener i umiddelbart forlængelse af hinanden.

Til dokumentation for ovenstående henviser vi til artiklen: Quality Assurance of Allergen-Specific Immunotherapy: http://www.jiaci.org/issues/vol19issue4/1.pdf

Vi vaccinerer mod:

 • Birk (træpollen)
 • Græs
 • Hund
 • Kat
 • Husstøvmider

OBS: Man skal henvises via egen læge.

Til forundersøgelsen er der afsat 1 time ved klinikkens sygeplejerske.

Her optages udførlig journal om helbred, symptomer, behandling osv.

Der måles lungefunktion og der udføres priktest. Der medgives evt. blodprøveseddel til allergiblodprøve, som foretages på sygehus eller hos egen læge.

Der informeres om allergivaccination, virkning, bivirkning, forløb, varighed, pris.

Samtidigt aftales plan for videre forløb, herunder hvilke allergener det er relevant at vaccinere for og evt. starttidspunkt.

Der kan være venteliste til start på vaccination, men man vil sandsynligvis starte forløbet indenfor 3-6 måneder efter forundersøgelsen.

Allergivaccination mod pelsdyr- og husstøvmideallergi kan startes året rundt.

Allergivaccination mod pollenallergi kan startes i efteråret.

Husk inden vaccination:

 • Du må ikke være syg med feber o. lign..
 • Du må ikke have fald i lungefunktionen og skal derfor måle lungefunktion umiddelbart inden vaccination.
 • Evt. toiletbesøg

Efter vaccination:
Der er under hele behandlingen en beskeden risiko for at vaccinationerne kan udløse allergisymptomer.

Af hensyn til din egen sikkerhed, skal du derfor altid blive i klinikken til observation i 30 min og måle lungefunktion/peakflow inden du må gå.

Den dag, du har fået allergivaccination, må du ikke efterfølgende dyrke sport eller f.eks. gå til bowling, svømning, i sauna, spa eller solarium.

Når du bevæger dig meget og/eller bliver varm, løber blodet hurtigere rundt i kroppen. Det betyder, at allergenet, som du er blevet vaccineret med, kan vandre for hurtigt ud i blodet.

Børn og unge under 18 år må kun efter aftale med forældre, komme til allergivaccination alene.

KONTAKT STRAKS LÆGEN, HVIS DU OPLEVER EN AF FØLGENDE REAKTIONER PÅ VACCINATIONEN:

 • HÆVELSE/KLØE I ANSIGTET, I MUNDEN ELLER I HALSEN
 • UTILPASHED/MAVESMERTER
 • UDSLET/RØDME ELLER NÆLDEFEBER
 • NYSETURE OG SNUE/LØBENÆSE
 • HOSTE OG ÅNDENØD ELLER PLUDSELIG FALD I PEAKFLOW
 • HUSK AT OPLYSE, AT DU ER BLEVET VACCINERET MOD ALLERGI OG HVORNÅR INDSPRØJTNINGERNE ER GIVET.