Klinikken er lukket pga. påskeferie i perioden 22. marts - 1 april (begge dage inkl.)

Behandlingsplan for astma

Hvad gør jeg hvis mit barn har opblussen af astmasymptomer?

Tal altid med lægen eller sygeplejersken, hvis du er i tvivl og ALTID hvis dit barn er dårligt.

Hvis barnet ikke får fast astmamedicin:
Hvis dit barn tidl. har haft astma, men ikke længere får fast astmamedicin, men begynder at hoste eller hvæse/pibe og rasle og måske samtidig er forkølet, gives blå medicin ved behov (Airomir, Bricanyl Ventoline Etc.)

Medicingivningen har 2 formål:
1. at stille diagnosen: astmatisk vejrtrækning

2. at hjælpe barnet/den unge til at få det bedre. Den blå medicin virker i 3-4 timer og kan gentages.

I starten er det en god ide at give medicinen hver 4. time.

Nogle børn har brug for 1 pust af spray i spacer andre 2 pust (små børn 0-5 år) eller 1 sug af Turbuhaler eller Diskos (større børn).

Andre har brug for 2 pust eller 2 sug.

Det er meget individuelt og kun effekten kan vise om dit barn har det bedst med 1 eller 2 pust ad gangen.

Erfaringsmæssigt har de fleste små børn brug for 2 pust spray og mange større børn kun brug for 1 sug af Diskos eller Turbuhaler.

Hvis barnet får fast astmamedicin:
Giv den blå medicin som ovenfor nævnt.

Hvis den blå medicin ikke hjælper og barnet har astma søges straks læge.

Hvis den blå medicin hjælper, men der bliver ved med at være behov for blå medicin fordobles den forebyggende medicin = inhalations hormon (Aerobec, Flixotide el. lign.).

Hvis barnet får 1 pust morgen og aften øges medicin til 2 pust morgen og aften.

Husk at spaceren kun kan rumme et pust ad gangen.

Denne dosis med 2 x 2 fortsættes indtil barnet har været fri for luftvejssymptomer i mindst 2 uger.

Dvs. ingen hoste, hvæsen eller raslen ved vejrtrækning.

Hvis barnet får inhalationspulver som Turbohaler/Diskos 1 sug, en gang dagligt fordobles dosis til 2 sug dagligt og disse må gerne tages lige efter hinanden.

Hvis barnet får 1 sug morgen og aften, fordobles til 2 sug morgen og aften.

Hvornår stoppes astmamedicin og hvordan nedtrappes medicin: (småbarneastma 0-3 år)

Når dit/jeres barn er fri for luftvejssymptomer og har været hostefri 2-4 uger halveres dosis af inhalationssteroid Flixotide eller Aerobec på følgende måde:

Hvis der gives 2 pust x 2 (= 2 morgen og 2 aften) mindskes til 1x2.
Hvis der gives 1 pust x 2 (= 1 morgen og 1 aften) mindskes til 1 gang dagligt eller en mindre styrke anvendes. Blå medicin anvendes kun ved behov.
Ved yderligere 2-4 ugers symptomfrihed og sommervejr kan man forsøge at stoppe med astmamedicin.

Især mindre børn vil ofte være symptomfrie, og dermed fri for astmamedicin, om sommeren.

Nogle børn kan ikke undvære astma medicin henover sommeren - tal med din læge om dette, da det evt. kan skyldes at dit barn har allergi som holder dets astmasymptomer ved lige.