KLINIKKEN ER LUKKET PGA. JULEFERIE DEN 22. DECEMBER - 2. JANUAR (begge dage inkl.)

Løbetest

PROCEDURE ANG. LØBETEST


Indikation:
Løbetesten udføres som led i udredning af astma, herunder anstrengelsesudløst astma samt VCD (vocal cord dysfunction).

Kontraindikation:
Løbetesten udføres ikke ved svær astma og ved nyopdaget astma med risiko for astmaanfald.

Inden løbetesten:
Man skal være gammel nok til at kunne bruge løbebåndet.

Man må som udgangspunkt ikke have taget astmamedicin før testen med mindre andet er aftalt.

Ingen akutmedicin/blå medicin 6 timer før løbetesten (Ventoline, Bricanyl, Airomir, Buventol)

Ingen langtidsvirkende blå/grøn 24 timer før løbetesten (Oxis, Serevent, Formo)

Ingen kombinationsmedicin 24 timer før løbetesten (Seretide, Symbicort)

Ingen Singulair 24 timer før løbetesten

Fortsæt med steroid som vanligt (Spirocort, Aerobec, Flixotide, Giona)

Inden løbetesten måles lungefunktionen.

Man får monteret pulsmåler på brystkassen og får næseklemme på.

Løbetesten tager 8 minutter. Efter endt løbetest måles lungefunktionen med nogle minutters interval, da astma kan opstå flere minutter efter anstrengelse. Et fald i lungefunktionen på 15 % eller mere er lig med anstrengelsesudløst astma (AUA).