Klinikken er lukket pga. påskeferie i perioden 22. marts - 1 april (begge dage inkl.)

NO måling

Nitrogenoxid (NO) er en luftart der udskilles fra luftvejene.

Ved astma er NO oftest forhøjet.

Baggrund:
NO (nitrogenoxid) er en gas der laves mange steder i kroppen, bl.a. i luftvejsslimhinden.

NO's funktion afhænger af stedet i kroppen, og om der foreligger sygdom eller normal tilstand.

En almindelig funktion for NO er at afslappe glat muskulatur, f.eks. så blodkar eller bronkioler udvider sig.

Ved inflammation (betændelsesprocesser) øges NO-produktionen.

Dette er særligt karakteristisk ved eosinofil inflammation, der en den betændelsesproces som dominerer i luftvejene hos patienter med allergisk astma.

NO er en god markør for aktiviteten i patientens sygdom,- også for patienten har udviklet symptomer.

Både astmasymptomer og luftvejsmodstand (lungefunktion) har dårlig sammenhæng med sværhedsgraden af betændelsesprocesserne i luftvejene.

Symptomer og luftvejsmodstand "halter" efter inflammationen.

Eosinofil inflammation i luftvejene har et hurtigt og dosisafhængigt respons på inhalationssteroid.
Forhøjet NO forudsiger følsomhed overfor inhalationssteroid.

Et manglende fald i forhøjet NO efter start af behandling med inhalationssteroid skal vække mistanke om dårlig compliance eller inhalationsteknikMåling af NO forventes at føre til bedre kontrol af astma og lavere steroidforbrug

NO måles i parts per billion (milliardtedele), og beskriver hvilken volumenfraktion NO udgør af den gas man måler på (udåndingsluft)

Fejlkilder:
NO-værdier forhøjes af: virusinfektion (op til 100% øgning), indtagelse af nitritholdig før¸de mindre end 1 time før undersøgelse (op til ca. 50% øgning), allergisk rhinitis (op til ca. 50% øgning)

NO-værdier reduceres af: spirometrimåling og fysisk anstrengelse (hyperventilation; ca. 10-15% reduktion), alkohol og tobak, cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi, BPD

Generelt:
Undersøgelsen kan bruges til børn fra 4-5-årsalderen (ca. 40% af 4-årige kan)

Målingen er reproducerbar (svinger typisk under 1.5 ppb per måling ved gentagelse) og er let at udføre.

Skal altid udføres før spirometri, da kraftige eksspirationer ved spirometrien kan udlufte NO, og pt. Børn faste 1 time før ambulatoriebesøg.

NO-målingen udføres foran spejl så personen kan se den lille sky, som de skal holde svævende, mens de puster.

Mobiltelefoner kan forstyrre NO-måling.

ReferenceintervalNormalområdet for NO hos børn er 5-15 (25) ppb (parts per billion = milliardtedele).

NO udskillelsen øges med alderen.

Øvre grænse for 4-årige er 15, mens øvre grænse for teenagere og voksne er 25.

Lave NO-værdier (< 5 ppb) hos barn med tilbagevendende luftvejsinfektioner skal vække mistanke om primmær ciliedyskinesi eller cystisk fibrose (CF giver ofte normale værdier). Vort apparat kan måle ned til 5 ppb. Det præcise referenceinterval for alder findes på bagsiden af spirometriresultatark.