KLINIKKEN ER LUKKET PGA. EFTERÅRSFERIE DEN 13.-22. OKTOBER (begge dage inkl.)

Undersøgelse: Obstipation

Effekten af mælkefri diæt.

Baggrund:
Flere nyere undersøgelser viser at reaktion på komælksprotein kan vise sig som obstipation, uden at der kan påvises IgE medieret allergi ved priktest eller specifik IgE måling.

Den eneste diagnostiske test er eliminations-provokations diæt.

Materiale:
51 børn med obstipation blev undersøgt i perioden 011101 - 280502.

Heraf kunne 13 børn anamnestisk mistænkes for mælkereaktion, idet de havde haft konstante symptomer siden spædbarnsalderen.

Metode:

Efter klinisk undersøgelse og anamneseoptagelse og eventuelle parakliniske undersøgelser (lungefunktionsmåling, priktest og blodprøver) blev der ydet rådgivning om testperiode med mælkefri diæt i 4 uger og efterfølgende regelret mælkeprovokation.

Resultater:

- 6 børn havde gavn af mælkefri diæt 46 %

- 3 børn havde ikke gavn af mælkefri diæt 30 %

- 3 børn var uafklarede. 23%

Konklusion:

Ved anamnestisk mistanke om mælkeallergi med kronisk obstipation har ca. 50% gavn af mælkefri diæt og må formodes at have mælkeallergi af ikke IgE medieret type.