Klinikken er lukket pga. påskeferie i perioden 22. marts - 1 april (begge dage inkl.)

Om os

Information om Børneklinikken Aalborg. Klinikkens arbejdsform, idegrundlag og kvalitetsmål.

Børneklinikken ejes og drives af speciallæge i børnesygdomme Camilla Rix Birkegaard.

I klinikken arbejder:

Klinikkens arbejdsidé: At udnytte viden, erfaring og tværfaglig indsigt i undersøgelser, rådgivning og behandling af lidende eller sygdomsramte børn, unge og deres familier.

Klinikken behandler børn og unge.

Kan følges indtil det fyldte 20. år (skal være henvist inden de fylder 18 år).

Idégrundlag for klinikken:

Ved en professionel, omsorgsfuld og omhyggelig indsats er det vores mål at sikre enhver patient og dennes familie optimal:

  • Diagnostisk udredning.
  • Information.
  • Behandling og/eller intervention, så patient og familie får så høj en livskvalitet som muligt.

 

Kvalitetsmål:

At sikre, at hver enkelt patient er undersøgt, rådgivet og vejledt så godt som muligt, efter gældende danske og europæiske retningslinjer.

Endvidere er det klinikkens mål:

  • At sikre de ansattes og børnelægens arbejdsglæde, trivsel og udvikling (både fagligt og personligt).
  • At sikre en optimal kommunikation med de henvisende praktiserende læger

Desuden sætter vi fokus på kvalitet ved hjælp af:

Ansvarlighed, Imødekommenhed, Respekt og Humor.

Vi møder patienterne/familierne, hvor de er - de skal føle sig velkomne og trygge.

Personalet er synligt og venligt og signalerer en professionel holdning.

Vores mål er, at aftalte tidspunkter overholdes, så familier skal vente kortest mulig tid i klinikken.

Som det kan læses på Patientoplevet kvalitet 2013 og 2017 - Kommentarrapport (se forsiden) under fanen "tilsynsrapporter og certifikater" er Børneklinikkens mål tilfredsstillende opfyldt.