Klinikken er lukket på Kr. Himmefartsdag (torsdag d. 9. maj), tirsdag d. 14. maj, 2. Pinsedag (mandag d. 20. maj) samt Grundlovsdag (onsdag d. 5. juni).

VCD (vocal cord dysfunction)

VCD (vocal cord dysfunction)

VCD kan give lufthunger og vejrtrækningsbesvær der kan mistolkes som astma. Ved VCD er forsnævring af de øvre luftveje, enten som lukning af stemmelæber eller strubeløg. Dette giver besvær ved både indånding og udånding i modsætning til astma, der oftest kun giver besværet udånding.

Patienter som skal henvises til taleinstituttet pga. VCD (vocal cord dysfunction)

Både børn og voksne skal først ses af ØNH-læge som undersøger dig.

Hvis ØHN-lægen ikke finder anden forklaring på dine symptomer, kan du blive udredt for VCD på taleinstituttet, men får du retter henvendelse hertil skal du via din kommune for at få en bevilling.

Kræver din behandling mere end 6 timer skal du gennem kommunen have bevilling til fortsat behandling.

Læs mere om VCD på følgende link:

Links: http://patients.thoracic.org/information-series/en/resources/what-is-vocal-cord-dysfunction-vcd.pdf